sirkustaiteen LUKIOlinja


 

Lue lisää opiskelusta sirkustaiteen lukiolinjalla 

”Lukion sirkustaiteenlinja ei missään nimessä ole suunnattu yksinomaan Sorin kasvateille tai Esiintyville. Sirkuslinja voi olla antoisa ja kiinnostava vaihtoehto paitsi sirkuksesta kiinnostuneille, myös jonkun muun harrastuksen tueksi. Sirkuslinjan ryhmäkoko on pieni ja linjan oma viikoittainen treenitunti suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa niin, että siellä tehdyt harjoitukset tukevat jokaisen opiskelijan yksilöllisiä kehitystarpeita.”
Lue lisää opiskelusta sirkustaiteen linjalla rehtori Merja koskiniemen SirkusKupla -blogista: https://sirkuskupla.wordpress.com/

Sirkustaiteen opintojen yleiset tavoitteet: 

 • opiskelija oppii ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa   
 • opiskelija uskaltaa tehdä taiteellisia kokeiluja ja epäonnistua   
 • opiskelijan luottamus itseen ja toisiin kehittyy   
 • opiskelija oppii työskentelemään itsenäisesti sekä ryhmässä
 • opiskelija oppii harjoittelemaan eri sirkuslajeja pitkäjänteisesti
 • opiskelijan fyysiset taidot kehittyvät monipuolisesti   
 • opiskelija valitsee oman sirkustaitolajin   
 • opiskelija oppii esiintymään ja löytää oman esiintyjäpersoonansa   
 • opiskelija oppii perusteet esityksen valmistamisesta ja tuotannosta
 • opiskelija oppii kansainvälisyyttä   

 

Opintojen arviointi ja todistus

Opiskelija saa sirkustaiteen opinnoistaan suullista ja sanallista palautetta. Opinnot arvioidaan asteikolla  
suoritettu tai hylätty annettujen tehtävien ja normaalien läsnäolokäytäntöjen mukaisesti.  
Sorin Sirkus antaa sirkustaiteen opinnoista todistuksen, joka annetaan erillisenä liitteenä lukion päättötodistuksen yhteydessä.
 

Harjoitustilat ja opettajat

Sirkustekniikan opetus pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa ja opettajina toimivat Sorin Sirkuksen opettajat, käytössä ovat myös Normaalikoulun lukion tilat ja opettajat muiden oppituntien sisällön mukaan.
 

Soveltuvuuskokeet 

Soveltuvuuskokeissa mitataan sekä olemassa olevia sirkustaitoja että motivaatiota taiteelliseen  työskentelyyn ja esiintymiseen. Valintakriteereinä ovat fyysiset taidot (ketteryys, koordinaatio, notkeus, voima), sosiaaliset taidot (ryhmätyöskentely) sekä ilmaisutaito  
(improvisaatio, pelit, leikit).   

Soveltuvuuskokeissa fyysisiä ja sosiaalisia taitoja mitataan akrobatia/liikeilmaisutunnilla, jossa perusakrobatia, -voima ja -notkeusliikkeiden avulla katsotaan kokelaan osaamista ja  edellytyksiä kehittyä sirkustaiteessa. Saman tunnin aikana mitataan myös taitoja  vastaanottaa ohjeita, keskittymiskykyä sekä ryhmätyötaitoja muiden kokelaiden kanssa.  
Soveltuvuuskokeessa on myös ketteryyttä ja koordinaatiota vaativia pelejä ja leikkejä, joiden ohjeistus on osin englanninkielistä.   

Ilmaisutaitoa mitataan improvisaatioharjoituksilla sekä motivaatiokirjeellä. Motivaatiokirje kirjoitetaan paikan päällä, jonka jälkeen siitä valmistetaan omannäköinen esitys sekä raadille, että muille oppilaille. Tässä tehtävässä tulee näkyä kokelaan halu esiintyä, heittäytyminen  sekä omaperäisyys. Apuna saa käyttää myös kokelaan omaa sirkustaitolajia.


Soveltuvuuskokeiden arviointi 

Soveltuvuuskoe koostuu seuraavista osioista: 

 • 1/3 fyysiset taidot   
 • 1/3 sosiaaliset taidot
 • 1/3 ilmaisulliset taidot   

Kaikki osiot arvioidaan pisteillä 1-10, yhteispistemäärä enintään 30 pistettä.   

Yhteispistemäärä jaetaan kolmella, jolloin soveltuvuuskokeen maksimipistemääräksi saadaan 10 pistettä/ kokelas.

 

Sirkustaiteen kurssien kuvaukset 


Sirkustekniikan koulukohtaiset syventävät kurssit ST1-ST6 

 • ST1 Sirkustekniikka 1, kehon ketteryys ja koordinaatio  
 • ST2 Sirkustekniikka 2, akrobatia
 • ST3 Sirkustekniikka 3, päälajiharjoittelu 1
 • ST4 Sirkustekniikka 4, päälajiharjoittelu 2
 • ST5 Sirkustekniikka 5, päälajia tukeva harjoittelu
 • ST6 Sirkustekniikka 6, sirkustaiteen tuntemus  

Sirkustekniikan kurssien tavoitteena on opiskelijan ketteryyden ja koordinaation kehittyminen, sekä opiskelijan oman kehonkäytön tutkiminen ja ilmaisun lisääminen sirkustaiteen avulla.  Liikeilmaisun ja akrobatian keinoin edistetään näiden tavoitteiden saavuttamista.     

Kurssien tarkoitus on tukea opiskelijoiden sirkustaiteen oppimista sekä tarjota fyysisiä että ilmaisullisia välineitä oman taitolajin ja taiteilijuuden kehittämiseen. Varsinaiset oman lajin tekniikan opinnot suoritetaan pääsääntöisesti lukio-opetuksen ulkopuolella.   

ST7 Sirkustaiteen esitys 1, ryhmäteos  

Sirkustaiteen esitys 1 on ryhmässä toteutettu esitys, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat. Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan suhteessa ryhmään, yhteistyötä ja sen muotoja, harjoitusprosessia, oppimistaan ja lopullista esitystä opettajan antamien ohjeisen mukaan. 

ST8 Sirkustaiteen esitys 2, sooloteos 

Sirkustaiteen esitys 2 on yksilösuoritus, joka valmistellaan Sorin Sirkuksen ryhmissä ja  oppituntien aikana. Opiskelijan esityksen arvioinnin suorittavat sirkustaiteen opettajat.  
Esityksestä tuotetaan portfolio, jonka ohjeistavat ja arvioivat sirkustaiteen opettajat sekä lukion sirkustaiteen linjasta vastaava opettaja yhdessä. Portfoliotyössä opiskelija reflektoi omaa suoritustaan ja arvioi kriittisesti sen osia, harjoitusprosessia ja oppimista sekä lopullista esitystä. Portfoliossa tarkastellaan eri kurssien aikana opittujen asioiden osuutta lopullisessa esityksessä esim. valot, ääni, tekniikka jne. opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.   

 

Sirkustaiteen kurssien suorittaminen 

Sirkustaiteen linjan opintojen erillisen todistuksen saadakseen opiskelijan tulee suorittaa vähintään 10 sirkustaiteen linjan kurssia seuraavasti: 

 • sirkustekniikan kurssit ST1-4  
 • yksi kansainvälisyyteen ja jatko-opintoihin liittyvä kurssi tai yhteistyökurssi 
 • yhteensä viisi muuta kurssia alla olevassa taulukossa kuvatusta kokonaisuudesta :

sirkus_kurssit_small.png

 

 

Mikä on sirkustaiteen lukiolinja?

Norssilla on ainoana Tampereen seudun lukiona tarjolla sirkustaiteen lukiolinja, jolla opetus toteutetaan yhteistyössä kansainvälisesti tunnetun ja arvostetun Sorin Sirkuksen kanssa.  

Sirkustaiteen linjalla hiot ilmaisullisia, fyysisiä ja sosiaalisia taitojasi, opit yrittäjyydestä ja yhdistät sirkustaiteen harjoittelun lukio-opintoihisi. Sirkustaiteen opiskelu sujuu sulassa sovussa muiden lukiokurssiesi rinnalla. 

Sirkustaiteen lukiolinjan opinnot koostuvat sirkustekniikasta, ilmaisutaidosta ja esitysteknologiasta, yrittäjyysopinnoista, kansainvälisistä yhteistyöhankkeista ja vastaavuuksista mm. liikunnassa ja muissa aineissa. Opintoihin kuuluu myös lukiodiplomikursseja.

Sirkustaiteen lukiolinjalle hakevalta ei edellytetä sirkusharrastajan taustaa. Esimerkiksi tanssiharrastus, muu urheiluharrastus, luovuus ja halu kehittyä taitavaksi esiintyjäksi tukevat menestymistä soveltuvuuskokeessa.

Sirkustaiteen linjan opintojen lisäksi käytettävissäsi on Norssin lukion laaja valikoima syventäviä koulukohtaisia kursseja  matematiikassa, luonnontieteissä, yhteiskunnallisissa aineissa, kuvataiteessa ja vieraissa kielissä.

Yhteystiedot

Martti Iso-Möttönen 
Sirkustaiteen lukiolinjan koordinaattori 

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio 
puh. 040 190 1742 
martti.iso-mottonen[at]tuni.fi

 

Sorin Sirkus ry  
Ahlmanintie 63 
FI-33800 TAMPERE 
www.sorinsirkus.fi    

Merja Koskiniemi
Sorin sirkuksen rehtori 

merja.koskiniemi[at]sorinsirkus.fi 
p. 040 706 6330 


SorinSirkus_ympyrä_valk.png